docker-compose安装

按照官方来即可,docker-compose安装文档

按照自己的系统来安装:

1、下载docker-compose

下面两个二选一,建议国内源,速度快

官方:

sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.29.2/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose

国内源:

curl -L https://get.daocloud.io/docker/compose/releases/download/1.29.2/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` > /usr/local/bin/docker-compose

2、授予权限

sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
sudo ln -s /usr/local/bin/docker-compose /usr/bin/docker-compose

3、验证

docker-compose --version

输入命令后,出现版本号,则为安装成功